Dluhové poradenství

Zadlužení českých domácností se celkem pravidelně rok od roku zvyšuje. S mírou zadlužení roste i počet lidí, kteří se dostanou do situace, kdy již nejsou schopni své dluhy splácet.

Nemusí se vždy jednat o vlastní neuvážené jednání, ale velmi často k tomu dochází z důvodu neetického jednání finančních poradců či obchodních společností. Velmi vážný dopad na finanční situaci domácností má též důsledek ztráty zaměstnání člena rodiny nebo v horším případě vliv nepříznivých životních okolností, jako je vážné onemocnění nebo úraz s dlouhodobou pracovní neschopností.
Celkový dopad těžce splatitelných dluhů na běžný život v domácnosti je velký a často jej doprovází tíživý pocit, který má velmi nepříznivý vliv na psychiku člověka a život rodiny. Bohužel jedním z možných důsledků bývá ztráta bydlení nebo rozpad rodiny.

Pokud se již dostanete do tíživé finanční situace a je zjevné, že své dluhy budete jen velmi těžce splácet. Je vhodné dodržovat několik základních pravidel.

a) Své problémy musíte řešit, protože je to Vaše zodpovědnost a jejich ignorováním se jich nezbavíte, některé situace se dají elegantně řešit, pokud se začne včas, odsouváním se dostanete pouze do složitější situace a problémy spíše narostou.

b) Pokud budete pod tlakem, stejně jednejte zodpovědně a nikdy neslibujte co nebudete schopni dodržet.

c) Pokuste se domluvit s věřiteli na odkladu či snížení splátek i v případě, že jednání s nimi se Vám zdá nemožné a Vaše návrhy odmítají.

d) Nepůjčujte si další ¨nevýhodné peníze¨ na splacení dluhů. Obecně jsou např. úroky na kreditních kartách či tzv. mikro-půjčkách výrazně dražší než při refinancování bankovním úvěrem.

e) Výhodné refinancování drahých mikro-půjček lze za určitých podmínek zajistit i při zdánlivě bezvýchodné finanční situaci, proto se neváhejte bezplatně informovat.

f) Nebojte se požádat o radu odborníka
Například www.dluhoveporadenstvi.com poskytuje bezplatné kvalifikované dluhové poradenství osobám, kteří upadli do dluhové pasti.

KONTAKT:
Ing. Josef Zach
tel. 604 243 140
email.: info@dluhoveporadenstvi.com

www.dluhoveporadenstvi.com